piektdiena, 2017. gada 9. jūnijs

Nometne:

Šogad Nometnes datumi 9.07.-16.07.
Nometnes vieta: "Denauskas", Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151.
           Nometne paredzēta vispārizglītojošo skolu audzēkņiemno 10  līdz 16 gadu vecumam. Nometnes programma nav paredzēta speciālo skolu audzēkņiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
        Dalības maksas: jūnijā 70 eiro 
Šikāka info avei99.d@gmail.com vai ta tālruni 28818801

Kā mums gāja pagājušajā gadā: